دانستنيها

رودراکشا چيست؟

تحريريه زيبآذين

در زبان سانسکريت رودراکشا به معني درخت خدا است. در افسانه ها آمده است وقتي اشک هاي شيوا از آسمان فرو مي ريزد از دانه هاي اشک آن درختي ميرويد به نام رودراکشا که ثمره خوردن ميوه آن رهايي از دردها و يکي شدن با ذات هستي است. به همين سبب به رودراکشا اشک شيوا هم ميگويند در ادامه با زيباذين همراه باشيد...

ادامه مقاله

فوايد باد معده در درمان بيماري ها

همه باد معده دارند و آن را تخليه مي کنند. گاهي در حريم خصوصي، در خارج از منزل يا در طبيعت، و يا جمعي دوستانه (يا حتي غريبه )، گاز توليد شده ناشي از فشار عضلات معده براي هضم غذا هر روز در جهان منتشر ميشود . با توجه به آنچه که در روده يا معده شما ميگذرد، اين گاز ميتواند حامل بوهاي غير قابل تحمل و يا بدون بو باشد. مي توان آنها را ساکت و آرام دفع کرد، و يا با زاويه دار کردن صندلي ، صداي آن در سراسر کل يک اتاق اکو کند . بعضي هم براي انداختن تقصير اين کار به گردن ديگران از هيچ کاري کوتاهي نميکنند....
ادامه مقاله

تصاويري که براي ايجاد دلهره در شما ساخته شده اند

بسياري از ما که در موقعيتهاي مختلف سعي ميکنيم قوهي تخيل خودمان را تحريک کنيم تا يک واقعه را به چندين روش دلخواه خودمان پيشبيني کنيم، تصور کردن يک فضا و موقعيت خاص ميتواند به تنهايي دلهره آور، هيجانانگيز و جذاب باشد.به قول يک فيلسوف بزرگ : گاهي اوقات حتي فکر و تصور حالت «چه ميشد اگر؟» از خود واقعيت هيجانانگيزتر و واقعيتر ميشود. در ادامه با زيبآذين همراه باشيد تا شاهد اين تصاوير زيبا باشيد...

ادامه مقاله

اولین نفر از تخفیفات و محصولات جدید مطلع شوید

ثبت