قیمت روز سنگ آمیتیست
قیمت روز سنگ آمیتیست

 

قیمت های به صورت هفتگی از بازارهای سنگ فروشان شهرهای مختف سراسر کشور استعلام می شود . به دلیل اینکه قیمت سنگ ها مشخص نیست لزوما قیمت قطعی نمی باشد و باید شخصا توسط خودتان استعلام گردد.

قیمت روز انواع سنگ آمیتیست در بازار

آخرین بروزرسانی 1398/04/31
راف دکوری برزیلبازار تهران
گرمی 1750 تومان
بازار اصفهان
گرمی 1500 تومان
بازار مشهد
گرمی 1500 تومان
بازار نیشابور
گرمی 1600 تومان
راف تامبل برزیلبازار تهران
گرمی 3700 تومان
بازار اصفهان
گرمی 3600 تومان
بازار مشهد
گرمی 3700 تومان
بازار نیشابور
موجود نیست
نگین تراش خورده برزیلبازار تهران
گرمی 16500 تومان به بالا
بازار اصفهان
گرمی 12000 تومان به بالا
بازار مشهد
گرمی 11700 تومان به بالا
بازار نیشابور
گرمی 10500 تومان به بالا
راف دکوری اروگوئهبازار تهران
گرمی 1800 تومان
بازار اصفهان
گرمی 1490 تومان
بازار مشهد
گرمی 1450 تومان
بازار نیشابور
گرمی 1200 تومان
آمیتیست نیشابوربازار تهران
گرمی 550 تومان
بازار اصفهان
گرمی 300 تومان
بازار مشهد
گرمی 250 تومان
بازار نیشابور
گرمی 150 تومان

 

خرید انواع سنگ آمیتیست اصل

 

آشنایی با خواص درمانی سنگ آمیتیست