قیمت کهربا
قیمت روز سنگ کهربا

قیمت هرگرم کهربای اصل: قیمت های به صورت هفتگی از بازارهای سنگ فروشان شهرهای مختف سراسر کشور استعلام می شود . به دلیل اینکه قیمت سنگ ها مشخص نیست لزوما قیمت قطعی نمی باشد و باید شخصا توسط خودتان استعلام گردد.

قیمت روز انواع سنگ کهربا در بازار

آخرین بروزرسانی 1398/10/26
نگین حشره داربازار تهران
گرمی 35050 تومان
بازار اصفهان
گرمی 45000 تومان
بازار مشهد
گرمی 43100 تومان
بازار نیشابور
گرمی 47600 تومان
راف تامبل برزیلبازار تهران
گرمی 29500 تومان
بازار اصفهان
گرمی 26000 تومان
بازار مشهد
گرمی 25000 تومان
بازار نیشابور
موجود نیست
نگین تراش خورده ماداگاسکاربازار تهران
گرمی 42500 تومان به بالا
بازار اصفهان
گرمی 48000 تومان به بالا
بازار مشهد
گرمی 49700 تومان به بالا
بازار نیشابور
گرمی 48500 تومان به بالا
راف دکوری لهستانبازار تهران
گرمی 22200 تومان
بازار اصفهان
گرمی 23490 تومان
بازار مشهد
گرمی 23450 تومان
بازار نیشابور
گرمی 25200 تومان
کهربای سنتاتیکبازار تهران
گرمی 6050 تومان
بازار اصفهان
گرمی 6300 تومان
بازار مشهد
گرمی 7550 تومان
بازار نیشابور
گرمی 8950 تومان

آشنایی با خواص درمانی سنگ کهربا