بند

وزن نگین

ابعاد

محل استخراج

ویژگی

خواص

مناسب

سنگ

سنگ ماه

ضمانت

گارانتی