آموزش مديتيشن

نکات مهم براي شروع مراقبه يا مديتيشن

تحريريه زيبآذين

مراقبه يعني مراقب و شاهد بودن وآرام کردن ذهن تا جايي که نداي روح خود را بشنويم. در واقع نداي روح و صداي ذهن مانند دو کفه ترازو عمل مي کنند. و تا زمانيکه ذهن آرام نگيرد ارتباطي با درون برقرار نخواهد شد و به تبع آن شناختي نيز از خود حقيقي مان حاصل نشده و قادر نخواهيم بود به درستي از هدايت دروني مان بهره گيريم هنگامي که با روح خود و نداي درون مان يا همان استاد درون مان ارتباط گرفتيم معجزات بوقوع مي پيوندند...

ادامه مقاله

اولین نفر از تخفیفات و محصولات جدید مطلع شوید

ثبت