طب مكمل

ارتباط رايحه درماني و مراکز انرژي و چاکرا

زماني که از عطر درماني براي چاکراها استفاده مي شود بايد اسانس ها ، طبيعي باشند ، چون اسانس هاي مصنوعي فاقد انرژي حياتي گياهان هستند . همچنين رايحه هاي طبيعي قادرند عناصر فعال خود را پخش کنند . اين عناصر تنها از راه تنفس انتقال نمي يابند ، بلکه امواجي از خود ساطع ميکنند که براي انتقال آن به بيني به عنوان يک رابط نيازي نيست ...

ادامه مقاله

رايحه درماني يا آروماتراپي چيست؟

آرو‌ماتراپي طبي است مکمل که با کمک روغن‌‌هاي اصلي , و اسانس ها در درمان بيماري ها کمک مي‌کند. بدون شک نميتوان تاثير شگرف اين دانش را ناديده گرفت ولي به همان اندازه توجه داشته باشيد که برخي اسانس‌ها بسيار خطرناک هستند و در استفاده آنها بايد با دقت عمل کرد و تحت نظر پزشک يا متخصص آروماتراپي تجويز و استفاده شوند. فرآورده‌هاي اسانس را هرگز نبايد در ظروف لاستيکي يا پلاستيکي و حتي ظروفي با دربي از اين جنس قرار داد. اين فرآورده‌ها حتماً بايد در ظروف شيشه‌اي رنگي و يا فلزي نگهداري شوند...

ادامه مقاله

اولین نفر از تخفیفات و محصولات جدید مطلع شوید

ثبت